Γ Λυκείου

Α΄ ΟΜΑΔΑ
Θεωρητικών Σπουδών
 Β΄ ΟΜΑΔΑ
Θετικών Σπουδών
  Γ΄ ΟΜΑΔΑ
Οικονομικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Ν. Γλώσσα2Ν. Γλώσσα2Ν. Γλώσσα2
Αρχαία5Φυσική4Μαθηματικά5
Ιστορία2Χημεία 3Α.Ε.Π.Π. 2
Λατινικά3Μαθηματικά5Α.Ο.Θ. 2
Βιολογία γ.π.2Βιολογία3Βιολογία γ.π.2
Μαθηματικά γ.π.2Ιστορία γ.π.2Ιστορία γ.π.2

Β Λυκείου

Α΄ ΟΜΑΔΑ
Θεωρητικός Προσανατολισμός
 Β΄ ΟΜΑΔΑ
Θετικός Προσανατολισμός
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Ν. Γλώσσα2Ν. Γλώσσα2
Αρχαία3Μαθηματικά2
Αρχαία γ.π.2Άλγεβρα γ.π.3
Λατινικά Γ΄λυκ1Φυσική2
Άλγεβρα3Φυσική γ.π.2
Γεωμετρία γ.π.1Χημεία γ.π.2
Φυσική γ.π.2Γεωμετρία γ.π.1
Βιολογία γ.π.1Βιολογία γ.π.1
Χημεία γ.π.2

Α Λυκείου

ΜΑθΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μαθηματικά
(αλγ + γεωμ)
5 (3+2)
Φυσική3
Χημεία2
Έκθεση2
Αρχαία3

Γ΄ ΕΠΑ.Λ. (Α ΟΜΑΔΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μαθηματικά Ι4
Εκθεση2
Δίκτυα Η/Υ2
Προγραμματισμός2
Α.Ο.Θ.2

Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μαθηματικά3
Γλώσσα3
Φυσική1
Χημεία1

Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μαθηματικά3
Γλώσσα3
Φυσική1
Χημεία1

Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μαθηματικά3
Γλώσσα3