Α΄  ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2021 -22

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ημερομηνία

ΘΕΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

26/9/2021

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

10/10/2021

ΧΗΜΕΙΑ

Α.Ε.Π.Π.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

24/10/2021

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

7/11/2021

ΦΥΣΙΚΗ

Α.Ο.Θ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

21/11/2021

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

05/12/2021

ΧΗΜΕΙΑ

Α.Ε.Π.Π.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

19/12/2021

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ