Γ Λυκείου

Α΄ ΟΜΑΔΑ
Θεωρητικών Σπουδών
 Β΄ ΟΜΑΔΑ
Θετικών Σπουδών
  Γ΄ ΟΜΑΔΑ
Οικονομικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓ3ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓ3ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓ3
ΑΡΧΑΙΑ5ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5
ΙΣΤΟΡΙΑ3ΦΥΣΙΚΗ4Α.Ε.Π.Π. 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ3ΧΗΜΕΙΑ4Α.Ο.Θ. 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ4

Β Λυκείου

Από αρχές Φεβρουαρίου:
• 1 ώρα ΦΥΣΙΚΗΣ και οι 2 ώρες ΧΗΜΕΙΑΣ χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της Β΄ Ομάδας Θετικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου.
• Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν στην Γ΄ Λυκείου την Ομάδα Οικονομικών Σπουδών σταματούν να παρακολουθούν την 1 ώρα ΦΥΣΙΚΗΣ και το μάθημα της Χημείας και ξεκινούν από αρχές Φεβρουαρίου την παρακολούθηση 1 ώρας ΑΕΠΠ και ΑΟΘ αντίστοιχα.

Α΄ ΟΜΑΔΑ
Θεωρητικός Προσανατολισμός
 Β΄ ΟΜΑΔΑ
Θετικός Προσανατολισμός
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2
ΑΡΧΑΙΑ 4ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5
ΙΣΤΟΡΙΑ (Γ΄Λυκ)1ΦΥΣΙΚΗ3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Γ΄Λυκ)1ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΕΠΠ*1
ΑΟΘ*1

Α Λυκείου

Το μάθημα των ΑΡΧΑΙΩΝ γίνεται προαιρετικά για τη στήριξη των μαθητών στις απαιτήσεις του σχολείου.

ΜΑθΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΚΘΕΣΗ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5
ΦΥΣΙΚΗ3
ΧΗΜΕΙΑ2
ΑΡΧΑΙΑ*2

Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ1
ΧΗΜΕΙΑ1

Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ1
ΧΗΜΕΙΑ1

Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3